Wednesday, May 27, 2009

ஈழம் - அரசின் எதிர் யார்?

ஈழம் - அரசின் எதிரி யார்?

http://www.nytimes.com/2009/05/27/opinion/27wed3.html

”இலங்கை அரசின் எதிரி யார் என ஏன் அரசால் எதிரியையும் , பாமர மக்களையும் இனங்கான இயலவில்லை”

“தமிழகம் போன்ற ஒரு மொழி அடிப்படை மாநில அரசை உடன் உருவாக்கி வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு உதவ வேண்டும்.”

அன்புடன்
.கவி.

1 comment:

தமிழர்ஸ் - Tamilers said...

வாழ்த்துகள்!

உங்களது பதிவு தமிழர்ஸின் முதல் பக்கத்தில் பப்ளிஷ் ஆகிவிட்டது.

உங்கள் வருகைக்கு நன்றி,

அப்படியே ஓட்டுபட்டையை நிறுவி விட்டால் இன்னும் நிறைய ஓட்டுகள் கிடைக்கும்.

நன்றி
தமிழ்ர்ஸ்

Post a Comment